Skip to content

BLIK

BLIK to najpopularniejszy system płatności mobilnych w Polsce, wygodny i bezpieczny. Umożliwia dokonanie płatności natychmiastowych za pomocą aplikacji bankowej, wprowadzenie BLIK i potwierdzenie transakcji pinem w aplikacji bankowej.

Opcja płatnościKategoriaKrajeWalutyFunkcjonalnościIntegracje
BLIKBankowość internetowaPolskaPLNOneClick/Bez kodu
Częściowy zwrot kosztów
Zwroty kosztów
Anulowanie
Wirtualny Terminal
API
Formularz Płatności
Wtyczka Prestashop
Wtyczka WooCommerce
Wtyczka Magento

Jak korzystać z BLIKa

Po złożeniu zamówienia i wybraniu przez Klienta BLIKa na Twojej stronie:

 1. Kupujący musi w formularzu płatności podać bezpieczny kod BLIK;
 2. Otrzymuje ten sześciocyfrowy kod z aplikacji bankowej i wprowadza go na stronie płatności. Kod BLIK traci ważność za 120 sekund;
 3. Gdy kupujący wybierze opcję Zapłać, BLIK wysyła powiadomienie push do aplikacji bankowej;
 4. Aby płatność została zrealizowana, kupujący musi potwierdzić płatność w aplikacji bankowej w ciągu 45 sekund.

Jak to działa

Zanim zaczniesz, powinieneś utworzyć zlecenie zamówienia z BLIKiem jako metodą płatności.

Następnie należy dokonać zakupu BLIKiem zgodnie z poniższym opisem:

ŚrodowiskoURLMetoda działania i endpointyOpis działania
PRODapi.sibsgateway.comPOST
api/v1/payments/:transactionId/blik/purchase
Wykonaj przekierowanie klienta do systemu płatności BLIK w celu pobrania kodu klienta i potwierdzenia płatności.
TESTstargate-cer.qly.site[1|2].sibs.ptPOST
api/v1/payments/:transactionId/blik/purchase
Wykonaj przekierowanie klienta do systemu płatności BLIK w celu pobrania kodu klienta i potwierdzenia płatności.

Poniższy komunikat przedstawia płatność BLIK:

Identyfikator ścieżki

ciąg

Obowiązkowe

Służy do identyfikacji transakcji.

Show more
Parametry nagłówka
Typ zawartości

ciąg

Obowiązkowe

Aplikacja/json.

Show more
Autoryzacja

ciąg

Obowiązkowe

Podsumowanie autoryzacji.

Show more
Parametry zapytania
Info

objekt

Obowiązkowe

Obiekt definiujący dodatkowe informacje o transakcji.

Show more
deviceInfo

objekt

Obowiązkowe

Obiekt definiujący informacje o urządzeniu klienta.
Nie występuje, jeżeli przedmiot został wysłany w trakcie tworzenia zamówienia.

Show more
browserAcceptHeader

Ciąg <= 40 znaków

Opcionalnie

Browser Accept Header

Show more
browserJavaEnabled

Ciąg <= 40 znaków

Opcionalnie

Przeglądarka z włączoną obsługą Java

Show more
browserLanguage

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Język Przeglądarki.

Show more
browserColorDepth

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Głębia kolorów przeglądarki.

Show more
browserScreenHeight

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Wysokość ekranu przeglądarki.

Show more
browserScreenWidth

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Szerokość ekranu przeglądarki

Show more
browserTZ

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Strefa czasowa przeglądarki

Show more
browserUserAgent

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Agent użytkownika przeglądarki.

Show more
systemFamily

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Rodzina systemowa

Show more
systemVersion

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Wesja systemu.

Show more
systemArchitecture

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

architektura systemu

Show more
deviceManufacturer

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Producent urządzenia.

Show more
deviceModel

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Model urządzenia.

Show more
deviceID

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Unikalny identyfikator urządzenia

Show more
applicationName

Ciąg <=40 znaków

Obowiązkowe

Nazwa aplikacji.

Show more
applicationVersion

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Wersja aplikacji.

Show more
geoLocalization

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Geolokalizacja.

Show more
ipAddress

Ciąg <= 40 znaków

Obowiązkowe

Adres IP.

Show more
customerInfo

objekt

Obowiązkowe

Tablica krotek wartości klucza.

Show more
Klucz

Ciąg

Obowiązkowe

Show more
Wartość

Ciąg

Obowiązkowe

Show more
BLIKcode

Ciąg

Opcionalnie

Kod BLIKA. Z 6-cyfrowym wzorem. Obowiązkowe przy zakupie BLIKIEM. Nie występuje, jeżeli w żądaniu podana jest wartość tokena (dla Zakupu BLIK One Click).

Show more

Oto przykład zakupu BLIKiem:

Adres URL żądania:
https://stargate-cer.qly.site1.sibs.pt/api/v1/payments/{transactionID}/blik/purchase
Nagłówki żądań:
Authorization: Digest {transactionSignature}
X-IBM-Client-Id: b4480347-9fc8-4790-b359-100a99c60ea3
Content-Type: application/json
{
  "info": {
    "deviceInfo": {
      "browserAcceptHeader": "application/json, text/plain, */*",
      "browserJavaEnabled": "false",
      "browserLanguage": "en",
      "browserColorDepth": "24",
      "browserScreenHeight": "1080",
      "browserScreenWidth": "1920",
      "browserTZ": "-60",
      "browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36"
    },
    "customerInfo": [
      {
        "key": "customerName",
        "value": "Test Name"
      },
      {
        "key": "customerEmail",
        "value": "email@provider.com"
      }
    ]
  },
  "merchant": {
    "merchantURL": "https://www.pay.sibs.com/eng/documentation/sibs-gateway-3//integration/server-to-server/blik/"
  },
  "BLIKCode": "777001"
}

Po zakończeniu operacji zakupu powinieneś otrzymać status oczekującej płatności.

Poniższa wiadomość stanowi odpowiedź otrzymaną od naszego serwera.

{
  "transactionID": "83GdUDUv2ykTTJUzsB9G",
  "execution": {
    "startTime": "2023-06-20T09:20:02.862Z",
    "endTime": "2023-06-20T09:20:05.048Z"
  },
  "paymentStatus": "Pending",
  "returnStatus": {
    "statusCode": "000",
    "statusMsg": "Success",
    "statusDescription": "Success"
  },
  "actionResponse": {
    "data": {
      "params": []
    }
  }
}

Aby uzyskać najnowszą aktualizację, należy następnie wykonać operację „Pobierz status”.

Nagłówek HTTP autoryzacji jest ustawiony na token okaziciela, tak jak był używany podczas początkowej realizacji transakcji.

GET {transactionID}/status
Adres URL żądania:
https://stargate-cer.qly.site1.sibs.pt/api/v1/payments/{transactionID}/status
Nagłówki żądań:
Authorization: ‘Bearer <AuthToken>’
X-IBM-Client-Id: ‘<ClientId>’
Content-Type: application/json

Pomyślna odpowiedź techniczna składa się ze statusu HTTP-200 i returnStatus.statusCode=”000„.

Oto kilka przykładów możliwych kodów wyników:

Result CodestatusMsgDescriptionAction
HTTP-200SuccessSuccess responseN/A
HTTP-400Bad RequestThe JSON payload is not matching the API definition or some mandatory HTTP headers are missing.Please check in API Market for the correct syntax.
HTTP-401UnauthorizedOn the Authorization, Bearer token is invalid/expired or not associated with the Terminal used.Please check in SIBS Backoffice under the Credentials if the token is valid and create a new one if needed.
HTTP-403ForbiddenThe ClientID set on the X-IBM-Client-Id HTTP header is not valid or does not possess a valid subscription to the API.Please check in SIBS Backoffice under the SPG APP 2.0 if the ClientID is correct. If the problem persists contact SIBS Gateway support for a ClientID reset.
HTTP-405Method Not AllowedThe HTTP Method used is not matching any of the API definitions available.Please check in API Market for the correct HTTP Method.
HTTP-429Too Many RequestsThe API calls rate limit has been exceeded.Please check in API Market for information on the rate limits that apply to the API.
HTTP-500Internal Server ErrorThe API call has failed… and its most likely on our side.You should retry the operation, and if the problem persists contact SIBS Gateway support for assistance.
HTTP-503Service UnavailableThe API call is not currently available. Usually we are always on, but short availability issues may occur during scheduled maintenance.You should wait and try again later.