Skip to content

Onboarding API

Nasz Onboarding API upraszcza proces integracji, dzięki czemu sprzedawcy mogą szybko i łatwo rozpocząć pracę. Dzięki temu narzędziu możesz przyspieszyć proces rejestracji cyfrowej, umożliwiając sprzedawcom błyskawiczne rozpoczęcie działalności.

W naszym rozwiązaniu Sponsorowany Sprzedawca oznacza sprzedawców detalicznych lub usługodawców na Twojej platformie.

Aby usprawnić proces wdrażania tych Sponsorowanych Sprzedawców na swojej platformie, można utworzyć dostosowany interfejs użytkownika (UI) w celu gromadzenia danych sprzedawców, a następnie przesyłania ich do naszego interfejsu API (FULL CODE).

W tym przewodniku znajdziesz wyjaśnienie całego procesu wdrażania Sponsorowanego Sprzedawcy.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że podczas procesu wdrażania Twój opiekun udostępnił Ci niezbędne dane uwierzytelniające:

  • Identyfikator Klienta (Client ID)
  • Tajny Klucz (Client Secret)

Gdy już je uzyskasz, będziesz mógł zainicjować proces wdrażania za pośrednictwem interfejsu API (Full-Code).