Skip to content

Zarządzanie tokenami

Menu „Zarządzanie tokenami” zawiera listę zapisanych tokenów kart. Możesz zastosować szybkie filtry według nazwy, wartości, maskowanego PAN i statusu, aby łatwo znaleźć potrzebny token.

Aby usunąć token, wystarczy kliknąć ikonę kosza i potwierdzić operację. Spowoduje to usunięcie tokena z listy.