Skip to content

Powiadomienia

Oferujemy solidne rozwiązanie, które zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym lub webhooki dla określonych zdarzeń, zapewniając, że będziesz na bieżąco informowany o zmianach w statusie płatności transakcji.

Konfigurując powiadomienia o zdarzeniach, nasza platforma wysyła odpowiedzi API (FULL CODE) do punktu końcowego. Dla płynnej integracji z asynchroniczną komunikacją w chmurze, te powiadomienia o zdarzeniach są niezbędne.

Ponadto można skorzystać z wiadomości wychodzących, które są generowane i wysyłane za każdym razem, gdy wykonywane są transakcje lub aktualizacje na koncie SIBS Backoffice.