Skip to content

Webhooki

Webhooki to proste i wydajne rozwiązanie, które pozwala na otrzymywanie powiadomień za każdym razem, gdy wystąpi określone zdarzenie. Są one szczególnie przydatne w przypadku asynchronicznych metod płatności.

Aby skorzystać z tej funkcji, można łatwo skonfigurować webhooki do otrzymywania powiadomień o zdarzeniach na koncie. Pozwoli ci to być na bieżąco i w razie potrzeby podejmować odpowiednie działania.

W menu „Webhook’i” można wyświetlić listę wszystkich webhook’ów. Możesz szybko zastosować filtry według poświadczeń, powiadomień, typu i webhook (e-mail lub URL).

Po kliknięciu ikonę Webhook mogą zostać wyświetlone dwie opcje w zależności od typu webhook’a. Jeśli webhook jest typu URL, można uzyskać dostęp do jego szczegółów i przetestować go. Jeśli webhook jest typu e-mail, można wyświetlić tylko jego szczegóły.

Dodaj nowy webhook

Krok 1: Wybierz typ Webhook (obowiązkowe)
Krok 2: Dodaj URL (Obowiązkowe)
Step 3: Wybór aplikacji Webhook (obowiązkowe)
Krok 4: Wybierz typy powiadomień (obowiązkowe)
Krok 5: Webhook Secret (obowiązkowe)
Krok 6: Wiadomość e-mail Webhook dla pomocy technicznej

Krok 6: Webhook Aby utworzyć nowy webhook, należy kliknąć przycisk „Dodaj nowy webhook”. Następnie przedstawiony zostanie zestaw kroków, które pomogą ci wypełnić dane niezbędne do utworzenia webhooka. Poniższe obrazy przedstawiają przykład tworzenia webhooka typu URL.

Krok 1: Wybierz typ Webhook (obowiązkowe)
Krok 2: Dodaj URL (Obowiązkowe)
Step 3: Wybór aplikacji Webhook (obowiązkowe)
Krok 4: Wybierz typy powiadomień (obowiązkowe)
Krok 5: Webhook Secret (obowiązkowe)
Krok 6: Wiadomość e-mail Webhook dla pomocy technicznej

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych można kliknąć przycisk „Utwórz webhook”, aby utworzyć webhook.

Usunięcie Webhook

Jeśli masz uprawnienia do zarządzania webhookami, możesz usuwać powiadomienia, które nie są już potrzebne. Aby to zrobić, należy kliknąć opcję „Usuń” znajdującą się w prawym górnym rogu strony szczegółów webhooka. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z potwierdzeniem operacji i będzie można usunąć element Webhook.

Test Webhooka

Możesz łatwo przetestować webhook, o ile jest on typu URL. Aby to zrobić, po prostu kliknij przycisk „Test”, a zostaniesz przekierowany na stronę testowania webhooków. Następnie kliknij przycisk testu i poczekaj, aż żądanie zostanie pomyślnie zakończone. Następnie wyświetlone zostanie wysłane powiadomienie, potwierdzające, że webhook działa poprawnie.

Szczegóły Webhook’a

Aby wyświetlić wszystkie szczegóły webhooka, należy kliknąć opcję „Szczegóły”. Zapewni to więcej szczegółów

widok danych webhook. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany, po prostu kliknij ikonę ołówka, aby edytować informacje. Po zaktualizowaniu danych kliknij ikonę zapisu, aby upewnić się, że nowe informacje zostały zapisane.